Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, έχει παραδώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεση για την περίοδο Ιούνιο 2018 – Μάιο 2019.
21/10/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
για την περίοδο Ιούνιο 2018 – Μάιο 2019

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, έχει παραδώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεση για την περίοδο Ιούνιο 2018 – Μάιο 2019. Η Έκθεση αντικαθρεπτίζει τη Δράση του Γραφείου την συγκεκριμένη περίοδο.

Σημαντικές Πολιτικές του Γραφείου μου ήταν:

Η έγκριση για την δημιουργία του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Εθελοντών σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, παρέχοντας και την αναγκαία Ασφάλιση στους Εθελοντές που ενεργοποιεί το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η έναρξη διαδικασίας δημιουργίας Παγκύπριου Κέντρου Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Κρατική Έκθεση για έκτακτες ανάγκες.

Η Πραγματοποίηση επίσκεψης του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννη Γιαννάκη, στο Γραφείο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες.

Η Θεσμοθέτηση της ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης με τα Παιδιά, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Παιδιών, καθώς επίσης ο Μηχανισμός Ανατροφοδότησης με την Παιδοβουλή.

Η διοργάνωση των 2ων Βραβείων του Ενεργού Πολίτη.

Το Γραφείο συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν τους 4 Πυλώνες του τρίτου τομέα, που είναι ο Εθελοντισμός, Ενεργός Πολιτότητα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνία των Πολιτών.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, το οποίο θα ενισχύσει τον τομέα του Εθελοντισμού, στον τόπο μας.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Back To Top