Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Call for Proposals Technical Assistance
06/07/2015


Call for Proposals Technical Assistance

Κωδικός:3154

Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2015

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τεχνικής Βοήθειας καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής τους ικανότητας για την καταπολέμηση της απάτης , της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που διαπράττονται εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώBack To Top