Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

“Δράσε για την Κληρονομιά! Προωθώντας τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Αδικήματα που αφορούν Πολιτιστικά Αγαθά, μεταξύ κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών” (Λευκωσία, 24-26/10)
30/10/2019Κατεβάστε αρχείο Word GR 10 19 για τη Σύμβαση Λευκωσίας.doc

(Μέγεθος Αρχείου: 39,27Kb)

Back To Top