Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
12/03/2019Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις "Νέες Καταχωρήσεις" προσκλήσεων στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που επιλέξατε στο Τμήμα Μελών. Μπορείτε ανά πάση στιγμή να αλλάξετε τις επιλογές σας (από το Τμήμα Μελών, στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου») ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων (από το Τμήμα Μελών στην ενότητα «Οι Ειδοποιήσεις μου», πηγαίνετε στις Γενικές Ρυθμίσεις και στο πεδίο «Κατάσταση» επιλέξτε «Απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων»). Για τη διαχείριση των θεμάτων αυτών μπορείτε να μεταφερθείτε στο Τμήμα Μελών πατώντας εδώ.

Παράλληλα με τις νέες προκηρύξεις, τα ενημερωτικά μας μηνύματα περιλαμβάνουν και υφιστάμενες προσκλήσεις στις κατηγορίες που δηλώσατε ότι σας ενδιαφέρουν, όταν σε αυτές ανακοινώνονται αλλαγές από τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλαγές συνήθως αφορούν σε παράταση της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων, όμως προτρέπεστε να ελέγχετε όλες τις πληροφορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι προσκλήσεις αυτές θα εμφανίζονται πιο κάτω με τον τίτλο "Προσκλήσεις με νέα/αναθεωρημένα στοιχεία".


Νέες Καταχωρήσεις:


1. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Mεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση του Aγροτουρισμού στην Ύπαιθρο (Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020) ΕΤΠΑ
Κωδικός: 5330
Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

2. BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY
Κωδικός: 5411
Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/09/2019
3. Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (2019)
Κωδικός: 5499
Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2019
4. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI MED πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα (strategic projects)
Κωδικός: 5501
Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/07/2019
5. 2019 LIFE Call for Proposals for Operating Grants to support Non-Governmental Organisations (NGOs) in view of concluding Framework Partnership Agreements (FPAs) and Specific Grant Agreements (SGAs)
Κωδικός: 5503
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/06/2019
6. 2019 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency
Κωδικός: 5504
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/06/2019
7. 2019 LIFE call for proposals for traditional projects – nature and biodiversity
Κωδικός: 5505
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2019
8. 2019 Call for proposals for Integrated Projects under the sub-programme for Environment
Κωδικός: 5506
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2019
9. 2019 LIFE call for proposals for traditional projects – environmental governance & information
Κωδικός: 5507
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2019
10. 2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Environment
Κωδικός: 5508
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2019
11. 2019 Call for proposals for Technical Assistance Projects under the sub-programme for Climate Action
Κωδικός: 5509
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2019
12. 2019 LIFE call for proposals for traditional projects – Climate action
Κωδικός: 5510
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2019
13. 2019 Call for proposals for Integrated Projects under the sub-programme for Climate Action
Κωδικός: 5511
Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2019


Back To Top