Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Ανακοίνωση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τις 9 MAIOY –Ημέρα της ΕΥΡΩΠΗΣ (ΕΕ)
09/05/2015

9 MAIOY –Ημέρα της ΕΥΡΩΠΗΣ (ΕΕ)

Στις 9 Μαΐου 1950 ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση, με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλυβα ως «το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας». Η νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη θα συνέβαλλε επίσης και στην αποτροπή κάθε ενδεχόμενου πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Η Διακήρυξη Σουμάν, όπως είναι γνωστή, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υλοποίησης του πιο φιλόδοξου και επιτυχημένου σχεδίου ειρήνης, συνεργασίας και δημοκρατίας. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το μοναδικό πολιτικο-οικονομικό επίτευγμα ξεκίνησε με κύριο στόχο την αποτροπή ενός νέου πολέμου, την διασφάλιση της Δημοκρατίας για τα κράτη μέλη της αλλά και την εξασφάλιση της ευημερίας για τους λαούς που συντάσσονται στους κόλπους της.

Το σημαδιακό αυτό γεγονός για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως Ημέρα της Ευρώπης, με ποικίλες εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών - μελών της Ε.Ε, καθώς και την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δράσεις και τις πολιτικές της.

Η πολιτική οντότητα της ΕΕ προσδιορίζεται από το κοινό νόμισμα (Ευρό), την σημαία και τον ύμνο της. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα που σχετίζεται τόσο με τις οικονομίες των κρατών, τις προκλήσεις του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης, όσο και με θέματα σχετικά με την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό, το περιβάλλον - την αλλαγή του κλίματος, τη διεύρυνση της ΕΕ, τη μετανάστευση, την τρομοκρατία, την ασφάλεια, τη γεωργία, την αλιεία κ.α..

Η ευρωπαϊκή οικογένεια, τις δύσκολες αυτές μέρες όπου η οικονομική κρίση και η κρίση αξιών κερδίζουν έδαφος, θα πρέπει να συνεργαστεί ώστε να διασφαλίσει τα μέχρι σήμερα ιστορικά επιτεύγματα της αλλά και να μεριμνήσει για την διασφάλιση της ειρήνης και συνεργασίας των ευρωπαϊκών λαών, των αξιών της δημοκρατίας και της ευημερίας των πολιτών της. Η έννοια του ευρωπαίου πολίτη και της ευρωπαϊκής ταυτότητας θα πρέπει να γίνουν κατανοητές και αποδεκτές με την συνειδητοποίηση ότι η ιθαγένεια της Ένωσης συμπληρώνει μόνο χωρίς να αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια, και ότι τα οφέλη που ακολουθούν την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη είναι πολλαπλά. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι Ευρωπαϊκές πολιτικές πέραν του ότι συμβάλλουν στην προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην ΕΕ – ενεργό πολιτότητα ως ένα σημαντικό εργαλείο που προωθεί την κοινωνική συνοχή και την δημοκρατική ζωή στους κόλπους της Ευρώπης.
Back To Top