Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ          Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσος Μητσόπουλος στη δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Οδική Ασφάλεια – Η Συμβολή Οργανωμένων Συνόλων και Κοινού».

          Η πηγή φωτογραφιών είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO)


Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Δημόσια Διαβούλευση- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Back To Top