Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Παγκόσμια Ημέρα μεσογειακων ακτων
24/10/2015


Η 24η Οκτωβρίου έχει ορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ημέρα αφιερωμένη στις ακτές της Μεσογείου. Η Ημέρα Μεσογειακών Ακτών στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ακτών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτές της Μεσογείου εστιάζονται κυρίως στη μόλυνση των νερών, στο κίνδυνο εξαφάνισης ειδών από την πανίδα και την χλωρίδα, η υπεραλίευση και η αστικοποίηση του παράκτιου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το 50% των ακτών της Μεσογείου αναμένεται να έχει κτιστεί έως το 2025, ενώ εκτιμάται ότι το 54% των αποθεμάτων διαφόρων ψαριών υφίστανται υπερεκμετάλλευση. Όσον αφορά το πρόβλημα της ρύπανσης αναφέρεται ότι προέρχεται τόσο από τις χερσαίες δραστηριότητες όσο και από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Πολιτεία, παιδεία, εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα πρέπει να συνεργάζονται με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να διδάξουν ιδιαίτερα τους νέους την σημασία και αξία προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντική η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή τόσο των ατόμων όσο και των τοπικών κοινωνιών για την επίλυση του προβλήματος της ρύπανσης των ακτών του τόπου μας. Επίσης είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση των υπευθύνων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και της κοινωνίας των πολιτών για την αξία των ακτών και για την ανάδειξη της σημασίας της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης ως το μέσο για μια βέλτιστη προσέγγιση για βιώσιμη ανάπτυξη.

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Back To Top