Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Φωτογραφικός Διαγωνισμός από το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
01/10/2015


Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, σε συνεργασία με τον Φωτογραφικό και Κινηματογραφικό Όμιλο Έγκωμης, προκηρύσσουν φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα:

“Φαγητό του δρόμου: αποτυπώνοντας την κουλτούρα του φαγητού στην Κύπρο”. Περισσότερες πληροφορίες και δελτίο συμμετοχής στο επισυναπτόμενο.Κατεβάστε αρχείο Acrobat Photography contest_ Street Food in Cyprus.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 1516,75Kb)


Back To Top