Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ


Κυριάκου Μάτση 56

3ος Όροφος

1082 Λευκωσία
Τηλ: +35722400163 Φαξ: +35722400181

Ηλεκτρονική διεύθυνση: volunteerism@presidency.gov.cy[attachment "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΚΟ.docx" deleted by Natasa Pallikarou/PAPD/MOF/Gov]

Κατάλογος

Προσωπικού Γραφείου Επίτροπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

www.volunteercommissioner.gov.cy


Ονοματεπώνυμο
Τίτλος
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Γιάννης Γιαννάκη
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ
22400163
22400181
Γιαννούλα Βασιλείου
Ιδιαιτέρα Γραμματέας Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ
22400163
22400181
Γιώργος Καλλιγάς
Διοικητικός Λειτουργός
22400128
22400181
Αναστασία Καλλίδου Παλλήκαρου
Γραμματειακός Λειτουργός
22400113
22400181
Μαρία Ασπρή
Διοικητική Λειτουργός Α’
22400124
22400181
Χρίστος Καλογήρου
Εκπαιδευτικός Λειτουργός
22400166
22400181
Back To Top