Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ


    ‘’ACT  FOR  HERITAGE’’ CONFERENCE, Nicosia, 24 – 25 -26/10/2019 ‘’ACT  FOR  HERITAGE’’ CONFERENCE, Nicosia, 24 – 25 -26/10/2019 Βραβεία Ενεργού Πολίτη Βραβεία Ενεργού Πολίτη 3ο ΄Ατυπο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2019 στο Προεδρικό Μέγαρο 3ο ΄Ατυπο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2019 στο Προεδρικό Μέγαρο 3ο ΄Ατυπο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2019 στο Προεδρικό Μέγαρο
Back To Top