Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Φωτογραφία Επιτρόπου Εθελοντισμού Ο Εθελοντισμός γεννήθηκε από την στιγμή που κάποιος άνθρωπος ένοιωσε την ανάγκη να στηρίξει και να αφουγκραστεί τον συνάνθρωπό του που ζητούσε βοήθεια. Βασικός του πυλώνας είναι οι άνθρωποι με αλτρουισμό και άνθρωποι με υψηλό αίσθημα προσφοράς και αγάπης. Ξεκίνησε από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο και στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως το φυσικό περιβάλλον, τα ζώα, τις φυλετικές διακρίσεις, την δημοκρατία και γενικά την κοινωνία ολόκληρη. Δίκαια λοιπόν χαρακτηρίζεται ως κίνημα ψυχής, αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και προσφοράς προς το συνάνθρωπο και την κοινωνία. Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μέσω του εθελοντισμού, οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι παύουν να είναι αδρανή και απαθή στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, μαθαίνουν να νοιάζονται για το τι συμβαίνει γύρω τους και επομένως γίνονται ευαισθητοποιημένα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνωρίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού έθεσε ως βασική πολιτική της κυβέρνησης του την ανάδειξη και ενίσχυση του εθελοντισμού, δημιουργώντας το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και αναθέτοντας μου τον συντονισμό της εθελοντικής προσφοράς και των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε παγκύπρια κλίμακα.

Με ευθύνη απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον οποίο και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου αναθέτοντάς μου αυτό τον σημαντικό πυλώνα της διακυβέρνησης του, προχωρούμε σε ενέργειες που ενδυναμώνουν, βελτιώνουν και καθορίζουν μια κοινή βάση για τον τρόπο λειτουργίας του Εθελοντικού Κινήματος.

Το Γραφείο μου στηρίζει εθελοντικές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ειδικότερα των νέων, σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.α., σεβόμενοι πάντοτε την αυτονομία και ανεξαρτησία των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων του τόπου.

Καλωσορίζω όλους τους πολίτες σε αυτή τη καινοτόμα πολιτική δίνοντάς τους την ευκαιρία να προσφέρουν και να μάθουν μέσα από τον Εθελοντισμό. Πιστεύω ακράδαντα ότι μαζί με τους ενεργούς πολίτες και την συνεργασία της πολιτείας, εκκλησίας, τοπικής αυτοδιοίκησης, των εθελοντικών και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα σύγχρονα προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που καλούνται να ξεπεράσουν καθημερινά πολλοί συμπολίτες μας.

Προσκαλώ όλους σας να γίνετε εθελοντές δίνοντάς σας ρόλο και λόγο να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Γιατί «η επένδυση στον Εθελοντισμό αποτελεί επένδυση στην κοινωνική συνοχή».Με εκτίμηση,

Γιάννης Γιαννάκη

Επίτροπος Εθελοντισμού και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων


Back To Top