Επικοινωνία  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ


Όροι Εντολής Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

2018 - 2023


(α) Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που θα του ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο θα είναι υπόλογος.

    (β) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναθέτει σήμερα στον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
    i. Εισηγήσεις πολιτικών για την ενθάρρυνση συμμετοχής του Πολίτη στα κοινά (ενεργός Πολιτότητα) και ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, σε όλα τα επίπεδα.

    ii. Δημιουργία εργαλείων τα οποία ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, με έμφαση στη νέα γενιά, στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων, ώστε η φωνή του Πολίτη να λαμβάνεται υπόψη για θέματα που τον ενδιαφέρουν και τον αφορούν.
    Εργαλεία της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη είναι η Διοργάνωση Δημοσίων Διαβουλεύσεων, Ερευνών και Ερωτηματολογίων, Συζητήσεων, και δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με τους Αξιωματούχους του Κράτους.

    iii. Συντονισμός όλων των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.


    Δημιουργία κέντρου υποστήριξης, ενημέρωσης και κατάρτισης στα θέματα εθελοντισμού, ΜΚΟ και ενεργούς πολιτότητας και συντονισμός για την υλοποίηση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της Χάρτας του Ενεργού πολίτη, του έγγραφου Πολιτικής για την Κοινωνία των Πολιτών, τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα και Ευθύνες των Εθελοντών.

    Συντονισμών όλων των δράσεων και ενεργειών για την υλοποίηση της απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την δημιουργία του ενιαίου φορέα για την προστασία και ευημερία των ζώων.

    iv. Στήριξη του έργου Εθελοντικών Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), με απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία και ανεξαρτησία τους.

    v. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για άντληση κονδυλίων για Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Προγράμματα που στηρίζουν τη συμμετοχή του Πολίτη.

    vi. Εφαρμογή Νομοθετικού πλαισίου για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτούνται και μέσο του Εθελοντισμού (Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης).

    vii. Τη δημιουργία πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση των εθελοντών σε περίοδο κρίσης και εκτάκτων αναγκών.


    viii. Συντονισμός συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας με οργανωμένα σύνολα, ομάδες πολιτών ή μεμονωμένες περιπτώσεις που αποτείνονται στην Προεδρία για διάφορα αιτήματα.

    ix. Θέματα τα οποία θα καθορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφορούν στην ενίσχυση προτεραιοτήτων και ενδυνάμωση πολιτικών που σχετίζονται με την προώθηση του κυβερνητικού έργου.

Back To Top