Επικοινωνία English  

Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ


Show details for [<span class="simpletitle"><b>] 2020[</b></span>] 2020
Hide details for [<span class="simpletitle"><b>] 2019[</b></span>] 2019
Show details for [<span class="simpletitle">] Δεκέμβριος[</span>] Δεκέμβριος
Show details for [<span class="simpletitle">] Νοέμβριος[</span>] Νοέμβριος
Show details for [<span class="simpletitle">] Οκτώβριος[</span>] Οκτώβριος
Show details for [<span class="simpletitle">] Σεπτέμβριος[</span>] Σεπτέμβριος
Show details for [<span class="simpletitle">] Άύγουστος[</span>] Άύγουστος
Show details for [<span class="simpletitle">] Ιούλιος[</span>] Ιούλιος
Show details for [<span class="simpletitle">] Ιούνιος[</span>] Ιούνιος
Show details for [<span class="simpletitle">] Μάιος[</span>] Μάιος
Show details for [<span class="simpletitle">] Απρίλιος[</span>] Απρίλιος
Hide details for [<span class="simpletitle">] Μάρτιος[</span>] Μάρτιος
● O Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με Άνοια «Ιθάκη» παρουσιάζει το έργο «Ο Πατέρας» του Φλοριάν Ζελλέρ στο Θέατρο Ένα Λεμεσός
Show details for [<span class="simpletitle"><b>] 2018[</b></span>] 2018
Show details for [<span class="simpletitle"><b>] 2017[</b></span>] 2017
Show details for [<span class="simpletitle"><b>] 2016[</b></span>] 2016
Show details for [<span class="simpletitle"><b>] 2015[</b></span>] 2015
Show details for [<span class="simpletitle"><b>] 2014[</b></span>] 2014
Show details for [<span class="simpletitle"><b>] 2013[</b></span>] 2013

Back To Top