Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας


Καλωσορίσατε
    Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στα πλαίσια της πολιτικής του για στήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αποφάσισε την δημιουργία του «Σπιτιού του Εθελοντή» σε κάθε Επαρχία με σκοπό να καλυφθούν οι βασικές στεγαστικές και γραφειακές ανάγκες των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκτός από την παραχώρηση στεγαστικού χώρου και βασικού γραφειακού εξοπλισμού (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα κλπ) σε αριθμό εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα παρέχονται προς χρήση από όλες τις οργανώσεις (είτε στεγάζονται στο χώρο είτε όχι) κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι θα διαμορφωθούν ανάλογα ώστε να προσφέρονται για διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδριάσεων. Η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο λειτουργό του Σπιτιού του Εθελοντή.

    Σκοπός της δημιουργίας του «Σπιτιού του Εθελοντή» είναι να υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής για τους πολίτες που θέλουν να πάρουν πληροφορίες για θέματα εθελοντισμού και ενεργού πολίτη, αλλά και να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι οργανώσεις που φιλοξενούνται στο χώρο αυτό.

    Η παραχώρηση γραφείων στις εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στο ανά Επαρχία «Σπίτι του Εθελοντή» θα γίνεται κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και δεδομένου ότι πληρούνται τα αναγκαία κριτήρια που έχουν ήδη καθοριστεί από το Γραφείο.